Avbrekk fra arbeidslivet

Avbrekk fra arbeidslivet

Drømmer du om et lengre avbrekk fra jobben? Da kan du miste retten på sykepenger om du blir syk.

Ola og June har planlagt 2 måneder ulønnet permisjon fra sine respektive arbeidsgivere. Ola jobber i staten og June er fast ansatt som advokatsekretær.

Ektefellene backpacker rundt i Asia og har mange flotte opplevelser. På veien hjem blir de rammet av kraftige magesmerter, men klarer å karre seg hjem. Begge blir sendt til utredning på Rikshospitalet som konstaterer at de har blitt syke av et sjeldent virus. Det antas at de trenger flere måneder med behandling og oppfølging av helsevesenet.

Begge mottar sykmeldinger fra sykehuset, og Ola og June er letta over at de er vel hjemme i Norge. Her har de rett på legehjelp og sykepenger, tror de. Ola og June varsler sykefravær første planlagte arbeidsdag etter permisjonen, men mottar to ulike tilbakemeldinger fra sine arbeidsgivere.

Junes arbeidsgiver sier at hun ikke har rett på sykepenger. Hun har hatt et opphold i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager og må opparbeide seg rettigheter fra arbeidsgiver på nytt. June er motløs og håper at NAV kan hjelpe henne. Hun har jo betalt skatt og knapt hatt et sykefravær på 30 år. NAV forteller at kravet til sykepenger baseres på historikken 4 uker før sykmeldingstidspunktet. June har ikke vært i jobb og hun har ikke mottatt ytelser fra NAV som gir henne rett på sykepenger. Hun kommer ikke til å motta penger fra NAV under hele sykefraværet

Ola forteller at hans statlige arbeidsgiver etter hovedtariffavtalen gir ham rett til sykepenger fra første fraværsdag. Det foreligger avtale om arbeid etter endt permisjon og det er ikke krav om at han har gjenopptatt arbeidet for å løse ut sine rettigheter.

Ola og June blir sykmeldte i over 6 måneder. Ola mottar sykepenger tilsvarende lønn etter arbeidskontrakten. June står uten inntekter i 6 måneder.

Kunne ektefellene planlagt permisjonen på en annen måte?

Olas rettigheter er sikret gjennom den statlige hovedtariffavtalen og han løp ingen risiko etter den ulønnede permisjonen.

I Junes tilfelle hadde rettighetene vært på plass om hun hadde avtalt og avviklet ferie de siste 4 ukene av permisjonen. Dersom June hadde spart ferie og kombinert denne med ulønnet permisjon hadde hun hatt krav på sykepenger første fraværsdag. De ukene ferien avvikles er å anses som gyldig fravær og vil derfor inngå i 4 ukers opptjeningstid hos arbeidsgiver som er kravet etter folketrygdlovens § 8-2.

Dra gjerne på langtur, men sjekk rettighetene dine først!

Hilde Svenneby
Advokat

 

Har du spørsmål om arbeidsrett og trygderett?

Kontakt Advokatfirmaet Parmer AS
Telefon: 69 17 50 80
e-post: