Virksomheten

Advokat Erik Parmer kjøpte virksomheten oktober 2011, og den består i dag av Parmer selv,  advokat Helge Ekelund, advokat Nikolas Parmer, advokat Hilde Svenneby og kontorsekretær Hilde Johnsen.

 

Oppstart av virksomhet

1. generasjon, advokat Jon Gudbrandsen (1881 – 1945) etablerte sin advokatvirksomhet i Fredrikshald, som byen den gang het, allerede i 1908. I 1927 flyttet han sin virksomhet til Borgergaten 30, der virksomheten fortsatt drives. I 2019 endret Erik Parmer selskapet fra et enkeltmannsforetak til Advokatfirmaet Parmer AS. 

 

Hvorfor velge Advokatfirmaet Parmer?

     ✓  Vi har lang erfaring
     ✓  Vi er fleksible
     ✓  Vi er lokalt kjent og er innarbeidet i markedet

 

Erik Parmer

Advokat

Erik Parmer tok juridikum i 1988. Han har arbeidet to år som dommerfullmektig og 10 år som politijurist i Halden. I 2002 startet han sin praksis i kontorfellesskapet Advokatene i Borgergaten. Advokat Parmer arbeider særlig med fast eiendom, tomtefeste, jordskifte, konkurs, skifte av felleseie, arverett, dødsbo, familierett og selskapsrett.

e-post:

Helge Ekelund

Advokat

Helge Ekelund avla embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2016.  Han har tjenestegjort i 14 år som offiser i Forsvaret, både i inn- og utland. Han har utover dette arbeidserfaring som leder fra næringslivet. Advokat Ekelund arbeider særlig med arbeidsrett, familie- og arverett, erstatningsrett og personskadesaker.

 
e-post:

Nikolas Parmer

Advokat

Nikolas Parmer tok mastergrad i rettsvitenskap i 2018. Nikolas har videre studert juridiske emner ved University of Western Australia. Han bistår særlig klienter innenfor fagområdene strafferett, barnevern, fast eiendom, familierett, arv, og dødsbo, og har i tillegg erfaring fra konkurssaker. 

 

e-post:

Hilde Svenneby

Advokat

Hilde Svenneby er utdannet Cand. Jur fra Universitetet i Oslo (2003). Hun har jobbet som saksbehandler i det offentlige, og hun har erfaring som juridisk rådgiver hos Simployer AS i HR og arbeidsrett. Advokat Svenneby arbeider særlig med barnevern, arbeidsrett, strafferett og familierett. Hun har autorisasjon som ekstern mekler for Familievernkontoret i Halden og kan gjennomføre obligatoriske meklinger mellom foreldre som har gått fra hverandre og har felles barn under 16 år.
e-post:

 

Hilde Johnsen

Kontorsekretær

Hilde Johnsen er den første publikum møter når de kommer inn på kontoret. Hun er alltid blid og hyggelig, og har mange viktige oppgaver på kontoret. Hun tar seg av mye bo og har lang erfaring med tallbehandling. Hilde arbeider særlig med regnskap, dødsbobehandling, og lønnskrav i konkurs.
e-post: