Rettsområder

Rettsområder

Advokatene dekker de fleste rettsområder, blant annet:

Slide
Arv-, familie- og skifterett

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Vi tilbyr rådgivning i arverettslige spørsmål samt bistand ved skifte av dødsbo. Videre bistår vi våre klienter blant annet i spørsmål om opprettelse av ektepakter, økonomisk oppgjør etter skilsmisse og foreldreansvar.

Erstatningsrett

Vestibulum suscipit lorem in commodo tempus.

Vi yter bistand når en skade skal erstattes, særlig innenfor fagområdene personskade og yrkesskade.

Barnevernsrett

Cras elementum tortor vitae porta fringilla.

Vi bistår våre klienter innen problemstillinger som omsorgsovertakelse og tiltak ved atferdsproblemer hos barn og unge.

Husleie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Vi bistår både utleier og leietaker ved utarbeidelse av husleiekontrakter, samt innen alle typer tvister som kan oppstå i løpet av et leieforhold.

Fast eiendom og tomtefeste

Vestibulum suscipit lorem in commodo tempus.

Vi yter bistand i alle typer saker som gjelder fast eiendom og tomtefeste, herunder mangler i forbindelse med oppføring og salg av bolig.

Arbeidsrett

Cras elementum tortor vitae porta fringilla.

Ved saker som gjelder permisjoner, oppsigelser og avskjed vil det ofte lønne seg å innhente juridisk bistand.

Kontraktsrett og forretningsjus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Vi bistår med utarbeidelse og tolkning av en rekke kontrakter.

Dødsbobehandling

Vestibulum suscipit lorem in commodo tempus.

Vi utfører dødsbobehandling og har lang erfaring innen dette felt.

Konkursrett

Cras elementum tortor vitae porta fringilla.

Vi bistår kreditorer og skyldnere med rådgivning ved alle typer konkursrelaterte spørsmål.

Bistandsadvokat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Vi bistår dem som har vært utsatt for straffbare handlinger, med å fremsette krav i forbindelse med straffesaken.

Trygderett

Vestibulum suscipit lorem in commodo tempus.

Vi bistår i tvister vedrørende de lovbestemte trygder og pensjonsordninger.

Straffesaker

Cras elementum tortor vitae porta fringilla.

Vi har lang erfaring med alle typer straffesaker.