Arbeidsrett

Arbeidsrett

Hva er arbeidsrett?

Arbeidsrett dreier seg om arbeidstakers og arbeidsgivers plikter og rettigheter i et arbeidsforhold. I det ligger det spørsmål om hvilken styringsrett arbeidsgiver har og hva som skal til for at en arbeidstaker kan sies opp. Dette kan gjelder i oppsigelser hvor bedriften må nedbemanne. En oppsigelse skal alltid være saklig. Dette innebærer at arbeidsgiver ikke kan gå etter trynefaktor. Det kan også gjelde andre forhold.

Oppsigelse grunnet berusning eller mangler

Eksempelvis kan arbeidsgiver mene at arbeidstaker mislighold sine oppgaver grunnet berusning eller generell mangel på å gjøre jobben sin. Arbeidsgiver har likevel en del plikter før oppsigelsen finner sted. Klarer ikke den ansatte oppgavene, har de krav på opplæring. Kravet til opplæring er ikke ubegrenset. Dersom arbeidsgiver mener at oppsigelsesgrunnlaget har noe med oppførsel, stilles det krav til konkret advarsel slik at arbeidstaker vet hva problemet er og hva det gjelder. Deretter skal det kalles inn til et drøftingsmøte for å avklare veien videre.

Her gjøres det veldig ofte feil, og det er god bruk for advokat for begge sider.

Permisjon

I forbindelse med arbeidsmiljøloven kan arbeidstaker ha rett til å få innvilget permisjon. Permisjon innebærer at rettigheter og plikter i et arbeidsforhold midlertidig avbrytes. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan lage avtale ved permisjon, herunder lønnet og ulønnet. Eksempler på permisjon er i forbindelse med fødsel og utdanning. Etter endt permisjon er arbeidstaker forpliktet til å gjenoppta arbeidet, i tråd med arbeidsavtalen.

Avskjed

Dersom arbeidstaker har utført grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av avtalen kan arbeidstaker få avskjed, med øyeblikkelig virkning. Avskjed er den alvorligste handlingen av arbeidsgiver, og kan kun benyttes ved alvorlige tilfeller. Eksempler på tilfeller som kan gi grunnlag for avskjed er ordrenekt, beruselse i arbeidstiden og grov opptreden.