Erstatningsrett

Erstatningsrett

Hva er erstatningsrett?

Erstatningsrett omfatter mye og henger ofte sammen med trygderett. Det man får i trygdeytelser som følge av ulykke, det går fra erstatningskrav. Ofte er dette tilknyttet personskader eller tingskader.

Hva er personskader?

Har du blitt utsatt for en voldshendelse, vil man ha ofte ha krav på oppreisning for tort og svie. Da kan du ha krav på påførte utgifter, eksempelvis for ødelagte klær og gjenstander. I alvorlige saker kan det være krav for tap av fremtidig inntekt, slik som ved langvarig sykemelding. Ulykker og trafikkuhell er ofte saker som kan kreve erstatning. I slike saker vil man avdekke ansvarsgrunnlaget, og finne ut om det er en årsakssammenheng. Hvilken skade har oppstått og hvordan har skaden skjedd? Dette vil til slutt påvirke erstatningen.

Hva er tingskader

Tingskader gjelder dersom du eksempelvis har fått skader på bilen din. Innenfor kontraktsretten har du erstatningsrett dersom du har påført tap til en annen person. I byggesak kan dette gjelde alvorlig mangler i bygget slik at det ikke kan brukes. Les mer om kontraktsrett på denne siden.

Trenger du bistand i forbindelse med erstatningsrett? Ta kontakt med Advokatfirmaet Parmer.