Fast eiendom og tomtefeste

Fast eiendom og tomtefeste

Ved fast eiendom kan det typisk være konflikt med naboen som følge av uenigheter om hvor grensene går, om veirett over nabogrunn eller rett til liggende rørledninger og elektriske ledninger i grunnen.

Jordskifteretten

Tvister i forbindelse med fast eiendom kan bringes frem til jordskifteretten. Her kan man ta stilling til om den ene eiendommen har eller ikke har den typen rettigheten som de mener å ha. I mange tilfeller kan man bringe en sak til jordskifteretten for å få nye rettigheter. Ved bruksordning kan eksempelvis den ene eiendommen få nye rettigheter ved å gi bort andre rettigheter. Slike rettigheter kan være penger eller jord.

Konflikter ved kjøp og salg

Ofte kan det komme spørsmål om hvem som faktisk har rett til eiendommen. I noen tilfeller kan man ha solgt noe man ikke har rett til å selge. Konflikter kan også oppstå i forbindelse med mangler ved eiendommen, som kjøper ikke forberedt på. Da får man ofte hjelp av takstmenn til å vurdere skadeomfanget. Sluttresultatet kan ofte være prisavslag eller erstatning.

Tomtefeste

Tomtefeste omhandler i stor grad tvist om festeavgiftens størrelse. Konkret vurdering av verdien, om tomtefeste har krav på innløsning eller ikke.

Oppgjørsmegling

Hvis selger og kjøper har funnet hverandre, kan bistå med kjøpekontrakt og gjennomføre oppgjøret. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon.