Husleie og husleiekontrakter

Husleie og husleiekontrakter

Vi bistår med å lage husleiekontrakter for nærings- og privatmarkedet. Ved oppsigelser er det da viktig at man går frem på en riktig måte. Loven har krav til oppsigelse, det kan vi bistå med.

Tvister

Typiske tvister dukker opp i forbindelse med mangler i husrommet. Leietaker mener det er mangler som gjør at han ikke skal betale full husleie. Resultatet kan føre til at huseier krever oppsigelse og det kan oppstå uenigheter.

Tenk gjennom problemstillingene i forkant

Det er derfor viktig å tenke nøye gjennom eventuelle problemstillinger før et leieforhold inngås. Skal det være et leieforhold som avtales etter et tidsrom, og skal være mulig å si opp leieavtalen i løpet av denne tiden? Avtaler du en bestemt leieperiode, kan du kreve at leieforholdet avsluttes etter endt periode. Det kan både være betryggende og forutsigbart for utleier og leietaker.

Uten avtalt leieperiode

Loven godkjenner visse typer grunner dersom det ikke er satt en leieperiode. Oppsigelse fra utleier stiller krav til en saklig begrunnet oppsigelse. For eksempel at utleiebolig skal brukes selv av utleier, eller har planer om grundig oppussing og vedlikehold. Utleier kan samtidig heve leieavtalen dersom det foreligger et mislighold.

Man kan ha rett til oppsigelse underveis.

I et profesjonelt forhold vil man gjerne ha lengre oppsigelsesfrister.

Advokat Erik Parmer bistår deg gjerne med opprettelse av husleiekontrakt. Ta kontakt med oss for mer informasjon.