Konkursrett

Konkursrett

Advokat Erik Parmer har lang erfaring som bostyrer for konkurser, og kan stille med fagkompetanse ved spørsmål, gjeldsforhandlinger, pant, pengekrav og tvangsfullbyrdelse. Som bostyrer gjennomfører vi bobehandlingen og står for kommunikasjon mellom kreditorer.

Vårt ansvar inkluderer å registrere boende og drive inn konkursboets krav. Vi tar stilling til de kravene kreditorene har mot konkursboet og sørger for at ansatte får det de har rett til gjennom NAVs lønnsgaranti.

Begjæring om oppbud

Vi bistår firmaer som ønsker å melde oppbud. Typisk skaffer vi oversikt over hvem man skylder penger og hvem man har krav mot, regnskap for det siste året eller så langt det er mulig. Vi ser samtidig på ansatte og når de eksempelvis har fått lønn.

Hvor lang tid tar bobehandlingen?

Bobehandlingen kan variere og er avhengig av selskapet størrelse, antall ansatte, rekvisitter og inngåtte avtaler. Vi kan tre inn i inngåtte kontrakter, og sørge for overføring av pantsatte eiendeler slik at kreditorkravene dekkes.

Avslutning

Ofte er det ikke midler til overs når bobehandligen avsluttes. Dersom det er midler til overs, skal boet gjennomføre en fordringsprøvelse, slik at bostyrer kan utbetale til dividende til kreditorene. Fordeling av penger mellom kreditorene er avhengig av kravets prioritet.

Trenger du advokat eller juridisk veiledning? Ta kontakt med oss i dag.