Kontraktsrett og forretningsjus

Kontraktsrett og forretningsjus

I kontraktsrett bistår våre advokater skriftlige avtaler i forbindelse arbeidsavtaler, husleiekontrakter, og andre forhold hvor skriftlig avtale er å foretrekke.

Hva er kontraktsrett?

Kort fortalt gjelder kontraktsrett inngåtte rettigheter og plikter mellom kontraktsparter. Avtalene er ferdig tolket og bindende, mens man i avtaleretten kan tolke avtalens gyldighet.

Arbeidsavtale og arbeidskontrakt

Når man innledere et arbeidsforhold skal det inngås en skriftlig avtale. Arbeidskontrakten skal inneholde informasjon som har betydning for ansettelsesforholdet, og det er fastsatt et minimum. Normalt skal en slik avtale inkludere:

 • Navn på arbeidsgiver
 • Navn på arbeidstaker
 • Tittel og stillingsbeskrivelse
 • Startdato
 • Varighet
 • Ferie og feriepenger
 • Oppsigelsesfrister
 • Lønn
 • Arbeidstid
 • Pauser
 • Eventuelle tariffavtaler

Husleiekontrakt og husleieavtale

Skal du leie ut hus eller bolig, er det gunstig med en kontrakt som etablerer leieforholdet. En slik avtale kan være muntlig eller skriftlig, begge er i utgangspunktet bindende. Av hensyn til bevis, anbefales skriftlig avtale.

Forretningsjus

Våre advokater kan bistå næringsliv og offentlige klienter med tvisteløsning og juridisk rådgivning. Forretningsjus dekkes blant annet av kontraktsrett, men gjelder også andre forretningsjuridiske fagfelt som arbeidsrett. Les mer om arbeidsrett her.

Ta kontakt for mer informasjon eller ved bestilling av konsultasjon.