Trygderett

Trygderett

De som mener de har krav på trygdeytelse, kan fremsette det til NAV. Hvis de får et avslag vil de i mange tilfeller ha krav på fri rettshjelp, forutsatt at de har inntekter under 260.000 i året. Eksempelvis uførepensjon med en erstatning. Derfor kan saker i trygderetten ofte falle inn under erstatningsretten.

Våre advokater har lang erfaring med trygdesaker, og bistår deg dersom du ønsker å klage på besluttede vedtak.

Hva skiller trygderetten fra erstatningsretten

Trygderett er en offentlig forsikring, og i tillegg til dette kan man ha krav på erstatning gjennom erstatningsretten.

Personskadeerstatning

Hva er yrkesskade?

Ved yrkesskade får du som oftes erstatning fra forsikringselskapet, og gjennom arbeidsgiver skal alle ansatte være forsikret. Det kan være lurt å være oppmerksom på dette.

Yrkesskade gjelder alle psykiske og fysiske skader. I trygderett kan det være typiske spørsmål relatert til trygt. Er kroppen så sliten at man ikke kan utføre oppgaver? Ved trygd må arbeidsevnen være nedsatt minst 50 %. Det vil stilles spørsmål om man kan jobbe andre steder, eksempelvis dersom man er snekker og har vondt i knærne. Relatert til dette må det ofte vedlegges legeuttalelser.

Hvor mye kan man få i yrkesskadeerstatning?

Alt fra null til et par millioner. Det spørs på sakens ansvar. Eksempelvis kan unge personer kan ha større inntektstap og har derfor krav på en større erstatning.

Hvordan melde yrkesskade

Vi kan bistå med å melde din yrkesskade, fylle ut skjema, samt hjelpe til med å sende dokumentasjon til NAV og forsikringsselskapet. Veldig ofte kan utgiftene til advokat være dekket av forsikringsselskapet. Det vil advokaten sjekke innledningsvis dersom dette dekkes.

Hvordan beregnes yrkesskade

Det er et eget program som beregner dette. Inntekten du faktisk får og den du får uten skader, trekke fra ytelser.

Har du spørsmål til trygderett? Vi bistår deg gjerne med trygderett. Ta kontakt med Advokat Erik Parmer.